Oktatóknak

Tartalom jegyzék

 1. Az oldal felépítése
 2. OHV eredmények letöltése
 3. Jogosultságok rendszere
 4. Automatikus jogosultságok
 5. Jogosultságok kérése
 6. Gyakran ismételt kérdések

 

Az oldal felépítése

Az oldal funkcióinak nagy része csak bejelentkezés után válik elérhetővé. A bejelentkezéssel kapcsolatos információk külön útmutatóban találhatóak meg.

Az oldal általános felépítése az 1. ábrán látható.

1. ábra: Az oldal általános felépítése

 

Menü sáv: Az oldal főbb funkciói innen érhetőek el, többek között az eredmények megtekintése.

Felhasználói adatok: A bejelentkezett felhasználó neve és Neptun kódja, kijelentkezés az oldalról és a felhasználói profil megtekintése.

Aktuális eredmények: A felhasználó eredményei a legutóbbi félévből. Ha nincs ilyen, akkor nem jelenik meg ez az elem.

Oldal törzs: Az oldal tartalmi elmeit jeleníti meg.

 

OHV eredmények letöltése

Bejelentkezés után az „Eredmények” / „OHV eredmények” menüpont böngészésével érhetőek el az aktuális és a korábbi félévek eredményei. 
Az eredmények böngészésére szolgáló felület a 2. ábrán látható.

2. ábra: Eredmények böngészése


Az eredmények úgynevezett jelentés fájlokban érhetőek el, melyek az oldalról tölthetőek le Microsoft Excel és Word formátumban. A jelentésfájloknak több típusa definiált, melyek az egyetemi hierarchiához igazodnak. Jelenleg a következőek léteznek:

 

Az általános kérdéssort alkalmazó tárgyak jelentései:

 • Oktató
  • Tantárgy oktató jelentés szöveges véleményekkel (jogosultság szükséges)
  • Tantárgy oktató jelentés szöveges vélemények nélkül jelentés
  • Tantárgy oktató adattábla jelentés (jogosultság szükséges)
 • Tantárgyi szint
  • Tantárgyi összesítő jelentés (jogosultság szükséges)
  • Tantárgyi összesítő jelentés szöveges vélemények nélkül
  • Tantárgyankénti adattábla jelentés (jogosultság szükséges)
 • Tanszéki szint
  • Tanszéki összesítő jelentés (jogosultság szükséges)
  • Tanszéki összesítő adattábla jelentés (jogosultság szükséges)
 • Kari szint
  • Kari összesítő jelentés (jogosultság szükséges)
  • Kari összesítő adattábla jelentés (jogosultság szükséges)
  • Kari nyers eredmények jelentés (jogosultság szükséges)
  • Kari oktatói rangsor jelentés (jogosultság szükséges)
 • Egyetemi szint
  • Egyetemi oktatói rangsor jelentés (jogosultság szükséges)
  • 100 legjobb oktató jelentés

 

A jelentésekhez kapcsolódó jogosultságokról lásd bővebben a „Jogosultságok” részt. Az egyes jelentések felépítéséről és adattartalmáról az OHV-hoz kapcsolódó szabályzatok rendelkeznek.
A 2. ábrán látható módon az egyetem szervezeti hierarchiája mentén lépkedve megkereshető minden jelentés.

 

Jogosultságok rendszere

Az OHV honlapból a jelentések csak bejelentkezés után érhetőek el. A jelentések hozzáférhetőség szempontjából két csoportra oszthatóak.

 • Az első csoport megtekintéséhez nem szükséges semmilyen külön jogosultság az egyetemi polgárok alanyi jogon hozzáférhetnek,
 • a második csoporthoz külön jogosultság szükséges.

Utóbbi jelentéseket a webes felületen csak a megfelelő jogosultsággal rendelkezők látják. A jogosultságok a hierarchia egyes szintjeihez tartoznak, és a hierarchia mentén lefelé is érvényesek.

Példa: Egy tárgyfelelős a tárgyához és a tárgy összes kurzusához kapcsolódó minden jelentést elérhet, de más tárgyak esetében csak ugyan azokat a jelentéseket látja, amik az első csoportba tartoznak. Egy dékán az egyetem összes karához, intézetéhez, tanszékéhez és tárgyához kapcsolódó jelentést elérheti.

 

Automatikus jogosultságok

Az OHV portálon a szervezet szintű jogosultságok két részből tevődnek össze:

 • szerepkör alapján,
 • vezetői megbízás alapján.

Szerepkör alapján:

 • A hallgató/alkalmazott "OHV betekintő (BME)" szerepkört kap a szervezeti fa adott eleméhez kötéssel jogosultságigénylés alapján.
 • Az EHK tagjai az egyetemhez, a HK tagjai az adott karhoz egy évre a választási jegyzőkönyvek alapján.
 • Egyéb alkalmazottak adott szervezet vezetőjének jóváhagyásával a megadott időszakra.

Vezetői megbízás alapján:
Humán Erőforrás Igazgatóság által rögzített érvényes vezetői megbízások alapján, amelyek teljesítik az alábbi kritériumok egyikét:

 • rektor/rektorhelyettes egyetemhez kötötten,
 • dékán/dékánhelyettes karhoz kötötten,
 • intézet vezetője intézethez kötötten,
 • tanszék vezetője/egyéb oktatási- tudományos kutatási szervezeti egység vezetője NEM egyetemhez/karhoz/intézethez kötötten

Az OHV szabályzat 4.§ (6) c) alapján a dékán/dékánhelyettes vezetői megbízások egyetemi szintű hozzáférést biztosítanak.

Későbbiekben:
Minden jogosultság tovább delegálható a portálon tetszőleges személy részére kötötten egy évre a felhasználó által. A delegálás visszavonható. A  Neptunból öröklött jog elvesztése nem befolyásolja az arról delegált jogot.

Jogosultságok kérése

Jogosultságot kétféleképpen lehet szerezni:

 • A KTH a „Tanszékeknek, karoknak” menüpontban leírtaknak megfelelően kérésre tud jogosultságot biztosítani.
 • Mindenki a saját jogosultságait tovább adhatja, de aki ezt megkapta az már nem.

Utóbbira a Felhasználó profil oldalon van lehetőség (lásd 3. ábra), a „Jogosultság adása” funkcióval (ezt csak azok a felhasználók látják akik legalább egy jogosultsággal rendelkeznek). A legördülő menüből ki kell választani a tárgyat, tanszéket, stb. amihez a jogosultságot tovább adni szeretnénk majd „Neptun” feliratú mezőbe a célszemély Neptun kódját kell megadni és megnyomni a „Jogosultság biztosítása” gombot. Ekkor az alatta lévő „Jogosultságok” táblázatban meg is jelenik az új jogosultság ami itt vissza is vonható.

 

3. ábra: Felhasználói profil

Fentiek alól kivételt képez a kurzushoz kapcsolódó jogosultság, nem adható tovább és a KTH sem tud a kurzus oktatón és a hierarchiában fölötte lévőkön kívül másnak jogosultságot biztosítani.

 

Gyakran ismételt kérdések

Ugrás a gyakran ismételt kérdésekre. További kérdések az ohv@kth.bme.hu címen tehetőek fel.