Általánosságban az OHV-ról

Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének elődje, az Oktatók Hallgatói Véleményezése egyetemi szinten az 1999/2000. tanév I. félévében indult be. A Műegyetemen az OHV azonban ettől régebbi hagyományokra tekinthet vissza, hiszen több karon (pl. Építőmérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar) már korábban is folyt oktatói véleményezés. Az oktatók hallgatói véleményezését a Felsőoktatási törvény is kötelezővé teszi, és az OHV szabályzat elfogadásakor, módosításakor a hallgatói önkormányzatnak egyetértési joga van. Az oktatók hallgatói véleményezése szervesen illeszkedik az egyetem minőségbiztosítási rendszerébe, mely során az oktatást az igénybe vevők belülről értékelik. A belső értékelés előnye, hogy magunknak készítjük, nincs olyan külső kényszer, mely az egyetemre nyomást gyakorolna és ezáltal torzítaná az eredményeket.

 

Az OHV célja

  1. Az oktatók és oktatásszervezők számára visszajelzés munkájuk fogadtatásáról, megítéléséről, egyéni fejlődésük segítése;
  2. a tantárgy- és tantervfejlesztés támogatása;
  3. hozzájárulás az egyetem minőségügyi rendszeréhez;
  4. a Humánpolitikai Szabályzatban rögzített alkalmassági feltételek előírásaihoz kapcsolódva az álláspályázatok elbírálásának, illetve a követelmények folyamatos teljesítésének ellenőrzéséhez támpontok nyújtása,
  5. teljesítménymutatóként alkalmazható, a kari szabályzatban rögzítettek szerint, és
  6. a hallgatók tantárgy- és kurzusválasztásának segítése.

 

Az új OHV honlap

A megújult OHV honlap OHV Szabályzat és az OHV végrehajtásáról szóló Rektori Utasítás („OHV Ügyrend”) alapján került megvalósításra. A honlap célja az új formátumú eredmények széleskörű elérhetővé tétele. A szabályzati változások hátterében egy hatékonyabb rendszer létrehozásának szándéka állt. Az új jelentéstípusok egy a korábbihoz képest jóval fejlettebb kiértékelési rendszer segítségével lettek elkészítve.

További információ a rendszerről az OHV menüpont alatt található. Az eredmények visszamenőleg a 1999/2000-es tanévig az eredmények menüpontból érhetőek el.